हाम्रो टिम

☞ अध्यक्ष : 

☞ प्रबन्ध निर्देशक : 

☞ सम्पादक : निर बहादुर बि.क.

☞ सह सम्पादक : बिर्ख बहादुर नेपाली 

☞ समाचार प्रमुख : सरस्वती परियार 

☞ सह समाचार प्रमुख : दिनेश नेपाली